Soya Veg lamb Lasagne

R65.00

Served with lasagna Creamy sauce,  lasagna sheets, soya Veg lamb ,  and cheese.

  • 0 R
  • 0 R
  • 10 R
  • 15 R
  • 15 R
  • 13 R
  • 15 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 0 R
  • 17 R
  • 33 R
  • 22 R
  • 22 R
  • 22 R
  • 22 R
  • 10 R
  • 6 R
  • 7 R
  • 8 R
  • 3 R
  • 5 R
  • 6 R
  • 13 R
  • 5 R
  • 6 R
  • 12 R
  • 10 R
  • 6 R
  • 5 R

Description

Served with lasagna Creamy sauce,  lasagna sheets, soya Veg lamb,  and cheese.